نویسنده = مقدم ابریشمی، علی
تعداد مقالات: 5
5. ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 9-29

10.22054/jplr.2016.6739

علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب