نویسنده = حاجیان، محمد قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 89-118

حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان