دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1393 (این مقاله مربوط به زمستان 1393 می باشد که در بهار 1394 چاپ شده است) 
1. مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

صفحه 9-32

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور


3. امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

صفحه 101-122

محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی