استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

در دعاوی سرمایه‌گذاری تکلیف اصلی داور بین­المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می­شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه‌گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می­گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش­هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می‏شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش­های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن‌ها را در استفاده در دعاوی سرمایه‌گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به‌عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین­المللی است، مقاله حاضر در نتیجه‌گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه‌گذاری و داوری‌های مربوطه را دارای اقتضائاتی می‌شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standards of Review of the Host State’s Conduct in Investment Arbitration Law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Piri 1
  • Mohammad Hossein Erfan Manesh 2
  • seyed Mohammad Tabatabaei Nejad 3
1 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran. IRAN.
2 PhD of Private Law. Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
3 Associate Professor, Private Law, University of Tehran, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

In cases regarding investment, the first duty of an arbitrator is to consider whether the action by a State hosting property of a foreign investor, is in breach of its international agreement-based obligations or not. The duties of the host state are usually broad in wording which makes it difficult for arbitrators to investigate and settle such cases. In this line, the approach that is taken to assess a breach of state's obligation with regards to the protection of foreign investors to a great extent is similar with the methods employed in other legal cases. The aim of this article is to examine and analyze the effectiveness of such methods in order to test their applicability in international investment arbitration. Since the measures taken by host state are considered as the administration of its sovereignty against a foreign investor and the decision of the international investment arbitration, this article concludes that the legal regime for international investment arbitration calls for particular elements that brings about a distinct regulating regime as well as the application of special standards of review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Investment
  • Investment Arbitration
  • Standards of Review
  • Host State’s Conduct Public interest