کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع‌تر کشورهای پیاده‌سازی کننده این بستر از حقوق کپی‌رایت افراد خلاصه می‌شود؛ اما شناسایی این شاخصه‏ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش‌های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به‌منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن‌که ملحق به کنوانسیون برن می‌باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده‌سازی بلاک چین با چالش‌هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ‌سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره‌سازی ابر داده‌ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست‌گذاران در پیاده‌سازی این بستر در نظام حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blockchain’s Function in Protecting Copyright

نویسندگان [English]

  • Amir Eslamitabar 1
  • Mahdi Naser 2
1 Assistant Professor University of Judicial Sciences, Tehran, IRAN.
2 PhD Student in Private Law University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The block chain is a decentralized ledger that has the ability to handle all types of financial transactions and data storage of electronic datasets. The study, in a documentary seeks to answer the question of how the block chain implementation plays a role in protecting copyright at the international phase. The key role of this platform in protecting the security, transparency, availability of users, preventing violations of intellectual rights and more and faster support for countries that implement this platform are copyright rights. But the identification of these indicators depends on the conceptualization, the expression of the function, the means of differentiation, and the challenges faced by this context. Due to the widespread use of this platform in the world, the release and publication of a work is a publication, and all countries that include the Berne Convention are required to support this work. Of course, block chain’s implementation is faced with challenges such as security of trade, the coordination of the inside and outside of it, and the lack of rules for the harmonization of licensing contracts, virtual currency validation, metadata storage and invariance, which requires the attention of policymakers in Implementation of this ledger in the legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block chain
  • copyright
  • Smart Contracts
  • American law
  • European Union
  • Iranian Law