کلیدواژه‌ها = علائم تجاری جمعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 87-118

10.22054/jplr.2016.2017

مهدی زاهدی؛ عمید محمدی